Sotilaspoikien Perinneliitto ry - Soldatgossarnas Traditionsförbund rf

Sotilaspoikien Perinneliitto ry on vuonna 1991 alkaneen perinnetoiminnan liitto, johon kuuluu 19 jäsenyhdistystä, joiden yhteinen henkilöjäsenmäärä on noin 2000.

Jäsenistä alkuun kaikki olivat miehiä, jotka olivat vuosina 1928-1944 osallistuneet Suojeluskunta- tai Sotilaspoikatoimintaan. Nykyisin voivat kiltahallituksen päätöksellä täysivaltaisiksi kiltajäseniksi päästä myös naiset (pikkulotat / lottatytöt) sekä muut varusmiespalveluksen suorittaneet miehet. Näin killoissa on kiltaveljiä ja -sisaria.

Sotilaspojilla on virallinen kunniamerkki Sotilaspoikaristi, joita on myönnetty yli 13000.

Sotilaspoikia oli sodan päättyessä vuonna 1944 kirjautunut kaikkiaan 72000, joista nuorimmat olivat 10-vuotiaita.

Sotilaspoikien nykyinen keski-ikä on yli 90 vuotta eli 10 vuotta sotiemme veteraaneja nuorempia.

Yhdistyksen kunniajäsenet:
Kunniapuheenjohtajat:
Lehtikuvaaja Martti L. Laitinen, Tampere 1997-2012
Pankinjohtaja Kalevi A. Holma, Kankaanpää, 2003-2022
Pankinjohtaja Atte Kaskari, Äänekoski, 2014-2019

Prikaatikenraali evp Hannu Luotola Saarijärvi, 2022 -
Kunniajäsenet:
Ye-eversti Ilmari Hurmerinta, Kouvola 2002-2022
Ekonomi Antti Konkola, Helsinki 2006-2010
Lääkintäeverstiluutnantti Kari Niemi, Hämeenlinna, 2013-2019
Kaupunginjohtaja, TTM Seppo Suuripää, Tampere, 2013-
Professori, LKT Pentti Seppälä, Turku, 2014-

Kotiseutuneuvos Juha Eronen Haapajärvi, 2022 -

PERINNELIITON STRATEGIA

MS Word -tiedostoTutkimus LIITE 2.docx (19 kB)
MS Word -tiedostoSPLiiton strategia 2023.docx (46 kB)

LOMAKEPOHJIA, täydennetään tarpeen mukaan

Tuntematon tiedostomuotolomakepohja.rtf (221 kB)
Tuntematon tiedostomuotolomakepohja vaaka.rtf (225 kB)

ANSIOMITALIESITYS KULTA JA HOPEA

MS Word -tiedostoAnsiomitaliesitys.doc (30 kB)
HOPEINEN JA KULTAINEN
PDF-tiedostoAnsiomitaliesitys.pdf (8 kB)
HOPEINEN JA KULTAINEN (käsin täytettävä)

PRONSSISEN ANSIOMITALIN MYÖNTÄMISILMOITUS

MS Word -tiedostoPronssisen ansiomitalin myöntämisilmoitus koneversio.doc (29 kB)
Täytettävä "koneella"
PDF-tiedostoPronssisen ansiomitalin myöntämisilmoitus.pdf (7 kB)
Tulostettava ja käsin täytettävä

Tehdyt tutkimukset

 Tutkimuskirjallisuus

Alapuro, Risto 1998: Suojeluskunta paikallisyhteisössä, teoksessa Raja railona, näkökulmia suojeluskuntiin. WSOY, Helsinki.

Eklund, Arvid 2008: För hembygd och fosterland, Finlandssvenska soldatgossar och flicklottor i Nyland, Åboland och på Åland, Samorganisationen för Sydkustens Traditionsgillen för Soldatgossar och Flicklottor SSTSF rf, Nord Print Ab, Helsingfors 2008.

Etelä-Kymenlaakson Sotilaspoikien Pertinnekilta 1993-2013.

Flink, Olavi 1998: Perhon sotilaspoikien historia.

Grönroos Björn 2007: Traditionsbevararna, De tio första åren, Traditionsgillet för Norra Svenska Österbottens Soldatgossar rf, Ab Forsberg Rahkola Oy, Jakobstad 2007.

Haapalehto, Veikko 2001: Kotikontujen tienoilta. Kannuksen suojeluskunta, sotilaspojat, lotat ja pikkulotat v. 1917-1946, Jyväskylä.

Haapamen, Matti, Tiilikainen, Heikki 2018, Tiet isäin, Etelä-Kymenlaakson Sotilaspoikien Perinnekilta 25 vuotta, Etelä-Kykmenlaakson Sotilaspoikien Perinnekilta ry, Painoyhtymä Oy, Porvoo.

Hernesharju Esko, toim. 1996: Sk-poikatyöstä sotilaspoikiin Etelä-Pohjanmaalla. Etelä-Pohjanmaan Sotilaspoikien Perinnekilta. Kistiinankaupunki.

Hyvärinen, Matti K 2016, Kotiseudun ja Isänmaan tähden, Korpilahden Suojeluskunta ja Lotta Svärd, Jyväskylän yliopistopaino.

Ikäheimonen, Mauno (vast), Koponen, Lasse 1994: Mun muistuu mieleheni, Kuopion Sotilaspoikien Perinnekilta, Gummerus Kirjapaino Oy.

Ikäheimonen, Mauno 2021, Mun muistuu mieleheni 2, Kuopion Liikekirjapaino Oy.

Kainuun Sotilaspoikien Perinnekilta, Juhlakirja 1993-2008.

Kainuun Sotilaspoikien Juhlakirja II, 2013.

Kaukonen, Pentti, Miettunen, Heikki, Siurua, Pentti 2001: Pohjan pojista Pohjan miehiksi. Oulunseudun Sotilaspoikien Perinnekilta ry. Raahen Kirjapaino Oy.

Kauranne, Jouko 2000: Pohjois-Savon Sotilaspoikien historia. Savon pojat isänmaan asialla, Pohjois-Savon Sotilaspoikien perinnekilta, Kuopio/Tallinna.

Kauranne, Jouko ja Kalevi, Lappalainen , Antti 1995: Sotilaspojat kertovat. Helsingin ja Ympäristön Sotilaspoikien Perinnekilta, Tallinna.

Keski-Pohjanmaan Sotilaspoikien Perinnekilta, Kiltajulkaisu 2013.

Keski-Pohjanmaan Sotilaspoikien Perinnekilta ry, Keski-Pohjanmaan Sotilaspojat kertomuksia ja kiltatoimintaa 2022, päätoimittaja Juha Eronen

Kontu, Pekka (toim.) 1996: Katse eteenpäin – Sotilaspojat kertovat. Itä-Uudenmaan Sotilaspoikien Perinnekilta r.y. Helsinki.

Kujala, Erkki 2009: Sodan pitkä varjo, Sota-ajan lasten elämä, Erkki Kujala ja Kotimaa-Yhtiöt Oy/Kirjapaja, 1. taskukirjapainos, Helsinki.

Kymmenen vuotta sotilaspoikien kiltatoimintaa pääkaupunkiseudulla 2003.

Lundberg, Reima 2013: Sotilaspojat – Leijonan pojat – 20 vuotta vaalittu yhdessä perintöä pojasta – polveen, Kanta-Hämeen Sotilaspoikien Perinnekilta ry 1993-2013, Bookwell Oy, Porvoo 2013.

Malinen, Juho 2012: Sama kaiku on askelten, Pohjois-Savon Sotilaspoikien Perinnekillan tapahtumia 20 vuoden ajalta 1992-2012, Pohjois-Savon Sotilaspoikien perinnekilta ry, Kuopion Liikekirjapaino Oy 2012.

Mikkola, Antti: Turunmaan suojeluskuntapiiri ja Lotta Svärd 1917-1944, ss 263-289, Poikaosastot ja sotilaspojat.

Mikkola, Antti 1994: Varsinais-Suomen Suojeluskuntapiiri 1917-1944, Poikaosastot ja sotilaspojat ss 336-383, Varsinais-Suomen maakuntasäätiö, Oy Turun Sanomat Painopalvelut, Serioffset 1994.

Mikola, Tapani 1993: Poikia isänmaataan rakentamassa. Muistoja sotavuosilta ja sotilaspoikajärjestöstä. R-Offset Oy, Huittinen.

Misukka, Ari ja Oksanen, Reijo 2010: Isänmaan puolesta Nastolassa – suojeluskunta, lotat ja vankileirit, Nastolan Suojeluskunta- ja lottaperinneyhdistys ry, Ecapaino Oy Lahti.

Nevala-Nurmi, Seija-Leena 2006: Nuoria maanpuolustajia vai suomalaisia lapsisotilaita?, Haik 2/2006

Nevala, Seija-Leena 2007: Lottatytöt ja sotilaspojat. Minerva, Helsinki.

Nevala-Nurmi, Seija-Leena 2012: Perhe maanpuolustajana. Sukupuoli ja sukupolvi Lotta Svärd- ja suojeluskuntajärjestöissä 1918-1944. Tampereen yliopisto, yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö. Juvenes Print – Tampereen Yliopistopaino, Tampere.

Nurminen, Jouko 1995: Sotilaspoikatoimintaa Pohjois-Satakunnassa 1920-1944. Pohjois-Satakunnan Sotilaspoikien Perinnekilta. Kankaanpään Painopalvelu Ky.

Nykvist, Erik 2001: Samma eko gav våra steg. Svenskösterbottens skyddskårspojkar och soldatgossar. Oy Fram Ab, Vasa 2001.

Näppi, Pentti, Raikkola, Tapio, Rainio, Pertti 2002: Sotilaspojista kiltaveljiksi. Muistelmia sotilaspoika-ajoilta ja 10-vuotisesta kiltatoiminnasta Etelä-Kymenlaaksossa. Etelä-Kymenlaakson Sotilaspoikien Perinnekilta. Painokotka Oy, Hamina.

Näre, Sari 2021, Isäni oli lapsisotilas, Helsingin Sanomien Teema-lehti 2/2021.

Näre, Sari (toim.), Kirves, Jenni (toim.), Siltala, Juha (toim.) 2010, Sodan kasvattamat, WSOY.

Närä, Erkki 1998: Vetelin suojeluskuntaosaston poikaosasto ja sotilaspojat 1925-1944. Entiset Sotilaspojat, Kaustinen.

Historiatoimikunta 2001, Pohjan pojista Pohjan miehiksi, Sotilaspoikatoimintaa Oulun Suojeluskuntapiirissä, Oulunseudun Sotilaspoikien Perinnekilta ry, Raahen Kirjapaino Oy.

Historiatoimikunta 2012, 20 vuotta Sotilaspoikien perinnetoimintaa Oulun seudulla 1992-2012, Oulunseudun Sotilaspoikien Perinnekilta ry, Joutsen Median Painotalo, Oulu.

Paldanius, Seppo 2002: Isäin pojat. Ylä-Savon suojeluskuntapoika- ja sotilaspoikahistoria 1927-1944. Ylä-Savon Sotilaspoikien Perinnekilta, Saarijärven Offset Oy.

Partanen, Jukka 2012: Isänmaa ja raja, Suojeluskunnat Pohjois-Karjalassa 1917-1944, Pohjois-Karjalan Sotilaspoikien Perinnekilta ry, Saarijärven Offset Oy, Saarijärvi 2012.

Pirhonen, Pentti 1977: Suomalaisia sotilaspoikia. Oravakomppanioista It-patterille. Karisto, Hämeenlinna.

Pohjanmaan Sotilaspoikien Perinnekilta 10 v 1995-2005, Perinnetyön tuloksia Keski-Pohjanmaalta.

Pohjois-Karjalan Sotilaspoikien Perinnekilta 1993-2003.

Pohjois-Satakunnan Sotilaspoikien Perinnekilta 1991-2001.

Poikia isänmaataan rakentamassa 1993, toimituskunta (Mikkola, Tapani, vast.), R-Offset, Huittinen.

Pojat Pohjanmaan teit' isäin astumaan 1999: historiatoimikunta. Pohjanmaan Sotilaspoikien Perinnekilta. Gummerus Kirjapaino Oy.

Puranen, Elja 2001: Poikasotilaista sotilaspoikiin. Sotilaspoikien Perinneliitto, Saarijärven Offset Oy.

Pääkaupunkiseudun Sotilaspoikien ja Pikkulottien Perinnekilta 20 vuotta 2003-2013.

Päämaja kutsuu. Sotilaspoikatoimintaa Mikkelissä ja vähän muuallakin. Suur-Savon Sotilaspoikien Perinnekilta ry:n 20-vuotisjuhlajulkaisu. Suur-Savon Sotilaspoikien Perinnekilta ry. Kopijyvä Oy 2014.

Raatikainen, Kalevi 2017: Sotilaspojasta upseerin uralle – monessa mukana,Toim. Tiina Toivakka, Grano 2017

Roudasmaa, Stig 1997: Helsingin suojeluskuntapiirin historia 1918-1944. Helsingin Suojeluskunta- ja Lotta Svärd-piirien perinnekilta ry:n historiatoimikunta. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä.

Romppainen, Hannu 2003: Kainuun suojeluskuntapiiri 1919-1944. Myllylahti Oy, Suomussalmi.

Salon Seudun Sotilaspoikien Perinnekilta 1995-2005.

Santala, Esa 2007: Kerran sotilaspoika – aina sotilaspoika. Keski-Suomen Sotilaspoikien Perinnekilta r.y., Saarijärven Offset Oy.

Savonlinnan Sotilaspoikien Perinnekilta, Sotilaspoika 2014.

Selander, Aarno 1995: Pontevia Pohjolan poikia. Lapin Sotilaspoikien Perinnekilta. Kankaanpään Painopalvelu Ky.

Selander, Aarno 2008: Sotilaspoikakiltatoimintaa Lapissa jo 15 vuotta 1993-2008. Lapin Sotilaspoikien Perinnekilta, Rovaniemen Painatuskeskus Oy.

Siisiäinen, Martti 1988: Nuorisojärjestöt itsenäisesssä Suomessa. Jyväskylän yliopiston sosiologian laitoksen julkaisu n:o 43, Jyväskylä.

Sotilaspoikia Satakunnassa,Toimituskunta Tapio Huhtanen, Eero Virtanen, Pekka Lonkainen, Satakunnan Sotilaspoikien Perinnekilta, Pori 2019.

Sotilaspojat kertovat 1995: Helsingin ja ympäristön sotilaspoikakillan jäsenten muistelua suojeluskuntapoikien ja sotilaspoikien toiminnasta silloin ja nyt. Helsingin ja ympäristön Sotilaspoikien Perinnekilta ry.

Särkiö, Hannu 2000: Padasjoen suojeluskunta ja Lotta Svärd, Padasjoen kirjapaino.

Toimituskunta Pentti Pesari, Kauno Hopeasaari, Rauha Jutila, Raini Kanerva 2013: Sysmän sotilaspoikien ja pikkulottien kokoamia muistelmia sotavuosilta, Kirjan toimituskunta, Sysmän Sotilaspojat ja Pikkulotat, Talousryhmä, Otavan Kirjapaino Oy, 2. painos

Torvelainen, Jukka A 2007, Kotikontuja tervehtien. Savonlinnan seudun suojeluskuntien ja Lotta Svärd-osastojen historia,Savonlinnan seudun Suojeluskunta- ja Lotta Svärd-perinneyhdistys ry, Tott-Print Oy Savonlinna

Turunen, Harri 2002: Me vartiomiehinä Pohjanmaan. Keski-Pohjanmaan suojeluskuntapiirin ja Kokkolan sotilaspiirin historia. Vapaussotien Keski-Pohjanmaan perinneyhdistys r.y., Kokkola.

Uola, Mikko 1994: Raumalaiset Suomea suojaamassa. Vakka-Suomen Nuorisosäätiö, Rauma.

Varsinais-Suomen Sotilaspoikien Perinnekilta ry 1992-2001: Oy Turun Sanomat Digipaino 2007.

Varsinais-Suomen Sotilaspoikien Perinnekilta ry 2007: 15 vuotta perinnetoimintaa 1992-2006. TS-Yhtymä Oy, Digipaino.

Varsinais-Suomen Sotilaspoikien Perinnekilta ry 2012: Perinteet kunniaan. Historiikki – Puheita – Esitelmiä. Newprint Oy 2012.

Vasara, Erkki 1992: Urheilu – maanpuolustuskasvatusta ja nuorisokasvatusta. Suojeluskuntajohdon urheilunäkemyksiä 1920-luvulla, teoksessa Mikko Majander (toim.) Ajankohta. Poliittisen historian vuosikirja 1992.

Vasara, Erkki 1997: Valkoisen Suomen urheilevat soturit. Suojeluskuntajärjestön urheilu- ja kasvatustoiminta vuosina 1918-1939. Bibliotecha Historica 23. Suomalaisen kirjallisuuden seura, Helsinki.

Vasara, Erkki 1998: Suojeluskuntajärjestön valistus-, urheilu- ja poikatoiminta. Teoksessa Raja railona, Näkökulmia Suojeluskuntiin (toim.) Risto Alapuro. WSOY, Helsinki.

Virtanen, Eero 2009: Kun käsky kävi. Muistoja ja haastatteluja sota-ajalta sekä Harjavallan sotaveteraanien matrikkeli vuosilta 1939-1945. Harjavallan Sotaveteraanit ry. Satakunnan Painotuote Oy, Kokemäki.

Vitikainen, Erkki 2002: Pohjois-Kymen Sotilaspoikakilta 1992-2002, Suojeluskunta- ja sotilaspojat 1918-1944. Pohjois-Kymen Sotilaspoikakilta, Keuruu.

Vuori, Pertti 1994: Kunniaa tehden. Joutsenon suojeluskunnan ja lottien historia. Tulentallojain tarinoita IX. Joutsenon kotiseutuyhdistyksen julkaisu n:o 9, Lappeenranta.

Wirilander, Hannele 2012: Pohjois-Kymen sotilaspoikien muistojen kirja. Kopijyvä Kouvola.

 

Julkaisemattomat tutkimukset

Aalto, Matti 1984: Suojeluskuntien poikatoiminta 1928-1944: toimintamuodot, aatemaailma ja suhteet muihin nuorosojärjestöihin. Suomen historian pro-gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto.

Koskimäki, Eeva 2001: ”Kansallinen, isänmaallismielinen ja isiensä uskoa kunnioittava” Uskonnollinen kasvatus suojeluskuntien poikatoiminnassa vuosina 1929-1944. Suomen ja Skandinavian kirkkohistorian pro gradu -tutkielma, Helsingin yliopisto.

Taskinen, Johanna 1992: Suojeluskunta- ja Lotta Svärd -järjestön nuorisokasvatus vuosina 1928-1944. Suomen historian pro gradu -tutkielma, Helsingin yliopisto.

 

Lehdet

Reinikainen Lauri 2015, Sotilaspoikien historiaa ja toimintaa. Sotilaspoikien aatteellinen perintö, Pohjois-Savon sotaveteraanin Joulu 2015, ss. 37-38.

Sotilaspoika – Soldatgossen

Kiltalehdet

Toiviaiset-Sukuseuralehti 1/2003: ”Sotilaspoikamuseo”

 

Elokuvat

Isänmaan nuoret puolustajat – Sotilaspojat ja lottattytöt, Sotilaspoikien Perinneliitto ry – Soldatgossarnas Traditionsförbundet rf, Stormfilm 2018. Kuvaus- ja haastattelumateriaali erillisellä levyllä. (Myrskyfilmi Oy 62 Gt raakamateriaalia järjestettynä, mm. haastattelut ja valokuvat tallennettuna ulkoiselle muistille: 2048 x 1152 MP4 50 fps, progressive AAC320kps, 48 khz.)

Kaikki isänmaan puolesta Nastolassa – suojeluskunta, lotat, lottatytöt, sotilaspojat, Nastolan kunta 2010

”Teit isäin astumaan” - Lottatytöt & Sotilaspojat 1939-1944, Myrskyfilmi 2009

 

Tutkimusaiheita

Mikä osuus oli suojeluskuntapoika-, myöhemmin sotilaspoikajärjestöllä maamme puolustuskykyyn sotien aikana?

Sotilaspoikajärjestön vaikutus jälleenrakennuskauden Suomessa (verkostot, yhteisöt, mentaliteetti).


Sotilaspoikien liikuntakasvatuksen merkitys myöhemmissä elämänvaiheissa.

Yhteisöllisyyden (talkoot, keräystoiminta mm.) merkitys sotilaspoikien myöhemmissä elämänvaiheissa. 
 

HISTORIAKIRJA

Sotilaspoikien Perinneliitto 1991-2021

 

Tilattavissa kovakantisena painoksena 20€ postikuluineen

SOTILASPOIKIEN PERINNELIITON SÄÄNNÖT

PDF-tiedostoSOTILASPOIKIEN PERINNELIITON SÄÄNNÖT.pdf (1.1 MB)
PDF-tiedostoLiiton tunnukset sääntöineen 2024.pdf (7.6 MB)

TESTAMENTTIMALLEJA

MS Word -tiedostoTestamenttimalli.docx (11 kB)
Käytettäväksi sähköisenä pohjana
PDF-tiedostoTestamenttimalliKÄSIN.pdf (74 kB)
Käytettäväksi käsin täydennettäväksi

SOTILASPOIKA -LEHTI

PDF-tiedostoSpoika 2 2024.pdf (1.5 MB)
SOTILASPOIKALEHTI 2/2024
PDF-tiedostoSpoika 01 2024.pdf (1.2 MB)
SOTILASPOIKALEHTI 1/2024
PDF-tiedostoSpoika 423.pdf (1.9 MB)
SOTILASPOIKALEHTI 4/2023
PDF-tiedostoSpoika 323.pdf (1.3 MB)
SOTILASPOIKALEHTI 3/2023
PDF-tiedostoSpoika 0223.pdf (13.3 MB)
SOTILASPOIKALEHTI 2/2023
PDF-tiedostoSpoika 123.pdf (1.0 MB)
SOTILASPOIKALEHTI 1/2023
PDF-tiedostoSpoika 0422.pdf (21.9 MB)
SOTILASPOIKALEHTI 4/2022
PDF-tiedostoSpoika 322.pdf (2.1 MB)
SOTILASPOIKALEHTI 3/2022
PDF-tiedostoSpoika 0222.pdf (1.7 MB)
SOTILASPOIKALEHTI 2/2022
PDF-tiedostoSpoika 0122.pdf (2.2 MB)
SOTILASPOIKALEHTI 1/2022
PDF-tiedostoSpoika 0421.pdf (1.4 MB)
SOTILASPOIKALEHTI 4/2021
PDF-tiedostoSpoika 0321.pdf (1.4 MB)
SOTILASPOIKALEHTI 3/2021
PDF-tiedostoSpoika 0221.pdf (2.2 MB)
SOTILASPOIKALEHTI 2/2021
PDF-tiedostoSpoika 0121.pdf (1.7 MB)
SOTILASPOIKALEHTI 1/2021
PDF-tiedostoSpoika 0320.pdf (1.8 MB)
SOTILASPOIKALEHTI 3/2020
PDF-tiedostoSpoika 0420.pdf (2.2 MB)
SOTILASPOIKALEHTI 4/2020
PDF-tiedostoSpoika 0220.pdf (2.0 MB)
SOTILASPOIKALEHTI 2/2020
PDF-tiedosto1 2020.pdf (3.0 MB)
SOTILASPOIKALEHTI 1/2020
PDF-tiedostoSpoika 0419.pdf (2.5 MB)
SOTILASPOIKALEHTI 4/2019
PDF-tiedostoSpoika 0319.pdf (1.9 MB)
SOTILASPOIKALEHTI 3/2019
PDF-tiedostoSpoika 0219.pdf (2.7 MB)
SOTILASPOIKALEHTI 2/2019
PDF-tiedostoSpoika 0119.pdf (2.2 MB)
SOTILASPOIKALEHTI 1/2019
PDF-tiedostoSpoika 0418.pdf (2.2 MB)
SOTILASPOIKALEHTI 4/2018
PDF-tiedostoSpoika 0318.pdf (2.0 MB)
SOTILASPOIKALEHTI 3/2018
PDF-tiedostoSpoika 0217.pdf (1.7 MB)
SOTILASPOIKALEHTI 2/2017
Sotilaspoikaplaketti

SOTILASPOIKAPLAKETTI, suunnitellut Tapio Saarni 1997

Mitat: leveys 70mm, korkeus 65mm, paksuus 5mm.

Voidaan kiinnittää lipputankoon tai sotilaspojan hautakiveen.

Voidaan käyttää liiton tai killan lahjaesineenä.

Plaketin voi lunastaa myös sotilaspoikiin kuuluva tai hänen läheisensä muistoesineeksi.

Plaketti voidaan kiinnittää sotilaspojan lipputankoon tai hautakiveen.

Tompakkia (kupari 90% ja messinki 10%)

 

ISÄNNÄNVIIRI

Isännänviiriä on tilattavissa Helsingin lipputehtaalta.

Kokoja 300, 400 ja 500